Information om vinkøleskabe

Før du køber vinkøleskab

Hvilken temperatur i dit vinkøleskab

Der er forskel på den bedste temperatur i et vinkøleskab alt efter, om du skal bruge dit vinskab til langtidsopbevaring, som serveringsskab eller en kombination af begge dele. Hvis du primært skal bruge vinskabet til langtidsopbevaring vil den ideelle temperatur være 12 grader. Dette gælder både røde, hvide og rosévine. Højere temperaturer kan også bruges, men vær opmærksom på, at jo højere temperaturen er, jo hurtigere udvikler vinen sig.

Skal du bruge vinskabet som serveringsskab, hvor du jævnligt tager flasker, som skal drikkes, og du fylder nye i, så indstil temperaturen på omkring 15-16 grader. Så vil vinen hurtigt have den ideelle serveringstemperatur på 16-18 grader når du serverer den.

Har du også hvidvine og champagne m.v., så skal du enten have et vinskab med 2 zoner, hvor du instiller den ene zone på 6-8 grader til hvidvinene, og så bruger den anden zone til rødvine. Hvis du kun har en zone, så må du tage hvidvinen eller champagnen ud af vinskabet et par timer før den skal drikkes og putte den i det almindelige køleskab, som ofte er indstillet til 5 grader.

Luftfugtighed i et vinkøleskab

Luftfugtighed kan også være et parameter når du skal langtidsopbevare vine. Den ideelle luftfugtighed skal ligge omkring de 50-75%. Bliver luftfugtigheden for høj, risikerer du at korkproppen rådner/smuldrer og er luftfugtigheden for lav kan proppen tørre ud. De fleste vinkøleskabe sørger selv for at opretholde en rimelig luftfugtighed via fordamperen inde i skabet, andre får tilført luftfugtighed, når du åbner skabsdøren.

Skal du langtidsopbevare vin, vil vi anbefale, at du køber et hygrometer, eller bruger vores smarte trådløse system fra Sensorist, som både holder øje med luftfugtighed og temperatur via nettet eller en App.

Få hjælp til at finde det rette vinkøleskab ved, at bruge vores Vinkøleskabsguide. Her er alle produkter inddelt efter forskellige parametre som antal flasker, til indbygning, lavenergi, støjniveau og meget andet.

Når du skal købe vinkøleskab

Vinskabe kan tage skade af at ligge ned

Hvis du har valgt selv at afhente dit vinskab, så er det vigtigt, du lader det stå oprejst under transporten.

I nogle tilfælde kan kompressoren/kølesystemet tage skade, hvis det har ligget ned under transporten. Vi anbefaler derfor, at du får skabet leveret af vores vognmand, som kan tranportere vinskabet opretstående under hele turen frem til dig.

Efter du har købt et vinkøleskab

Vent med at tænde for vinskabet

Når du har fået dit vinskab ind, hvor det skal stå, så vent 6-12 timer med at tilslutte strømmen til skabet. Det er vigtigt, at vinskabet får lov til at stå roligt, efter det har været transporteret, da skabet skal akklimatisere sig. Det er desuden vigtigt, at skabet står helt i vater. Brug eventuelt ventetiden på at fylde flasker ind i dit vinskab.

Hvordan ligger flaskerne bedst i et vinkøleskab?

Hvis du skal langtidsopbevare din vin er det vigtigt, flaskerne ligger helt ned, så proppen holdes fugtig af vinen. Nogle vinskabe har en præsentationshylde/showhylde hvor du kan stille flaskerne skråt for at kunne se etiketterne. Det ser rigtig godt ud når man kigger ind i skabet. Men husk at bytte lidt rundt mellem de flasker, som ligger ned og dem, der står skråt, så proppen ikke udtørrer.

De flasker, som du vil gemme i længst tid, kan du med fordel ligge på faste hylder som du ikke trækker ud så ofte. Du kan have nogle faste hylder til dem du løbende drikker af, og hvor du har udskiftning i vinene. På den måde giver du de vine, som skal opbevares i lang tid, den bedst mulige ro til at ligge og modne uden unødvendige rystelser.

Sådan arrangerer du bedst dine vinflasker

Alle producenter af vinskabe angiver hvor mange flasker, vinskabet kan rumme, efter antal bordeauxflasker. Men de færreste har udelukkende bordeaux-flasker i deres vinsamling. Der findes mange flasker, som er både tykkere og længere end bordeauxflasker. Så regn derfor med, at du kan have plads til ca. 70 procent af det opgivne antal bordeauxflasker, når du har blandede flaskestørrelser.

Et godt og lavpraktisk trick er, at pakke flaskerne ind i et lag køkkenfilm. På den måde får flaskerne lidt mere friktion, og de bliver således nemmere at stable. Derudover er der den sidegevinst, at køkkenfilmen passer godt på etiketten, hvilket er en god ting, hvis man vil sælge sin flaske på et senere tidspunkt.

Undlad at fylde dit vinskab alt for meget. Det er nemlig vigtigt, at der er plads til, at luften kan cirkulere rundt inde i vinskabet. Det sikrer en konstant temperatur i hele køleområdet.

Når du tænder for vinskabet

Når du første gang tænder dit vinskab, vil det køre meget, fordi der skal bruges meget energi på at få kølet alle flasker ned. Hele kølesystemet skal ordentlig i gang. I starten vil du derfor opleve, at vinskabet larmer mere end normalt. Skabet vil også starte og slukke flere gange end normalt.

Støj fra vinskabet

Et vinskab støjer mere end et almindeligt køleskab. Det gør det blandt andet, fordi der sidder blæsere inde i skabet. Disse blæsere sørger for at fordele kulden rundt i skabet, således at der er en ens temperatur i hele kølezonen. Det er også meget forskelligt, hvor kraftigt støjen opleves alt efter akustikken i det rum, hvor du har placeret vinskabet. Læs mere om støj fra vinskabe, og hvordan du kan afhjælpe støjen her.

Det allervigtigste er, at du sikrer dig, at vinskabet står helt i vater. Du risikerer nemlig, at skabet larmer for meget og for ofte. Desuden bruger vinskabet unødvendigt meget energi, hvis ikke det står i lod og vater. 

Temperaturen svinger op og ned

Når du har fået indstillet dit vinskab til den ønskede temperatur, så er det meget normalt, at den aktuelle temperatur vil svinge op og ned med plus/minus et par grader. Dette svinger alt efter, om skabet skal lave kulde, eller om det lige har lavet kulde. Disse temperatursvingninger er helt normale og er ikke noget vinen når at reagere på, da væsken er længere tid om at skifte temperatur end luften i vinskabet.

Se mere i manualen

For øvrige anvisninger og brug af dit vinskab, henviser vi til den medfølgende manual, som du kan finde her.

Sådan trækker du en hylde ud

Sådan piller du beskyttelsesfilmen af