Persondatapolitik

Wineandbarrels har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:

Navn, adresse, tlf.nr., og mailadresse.

Desuden registrerer vi IP-adressen, hvorfra evt. køb foretages. Informationen finder normalt ingen anvendelse, men kan bruges i en evt. politiefterforskning. IP-adressen opbevares så længe, det er nødvendigt i forhold til en eventuel politiefterforskning. Alle falske bestillinger politianmeldes.

Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig. 

Personoplysningerne registreres hos Wineandbarrels A/S og opbevares i fem år jf. Bogføringsloven, hvorefter oplysningerne slettes. 

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål. 

I forbindelse med evt. elektronisk betaling bruges en sikker krypteret metode gennem Webshopsystemet. Det er en godkendt udbyder med godkendelse fra E-mærket.

Shopsystemet anvender såkaldte cookies til styring af indholdet i indkøbsvognen. En cookie er blot betegnelsen for en fil, som gemmes på din egen PC. Vi benytter disse cookies til at genkende dig og for eksempel huske, hvilke varer, der er i indkøbsvognen, når du handler online hos wineandbarrels A/S. Det er desuden muligt at bede systemet gemme egne adresseoplysninger til næste besøg. Ønsker man på et senere tidspunkt at slette disse informationer, kan dette ske via browserindstillingerne. I Internet Explorer sker det eksempelvis via menuen "Funktioner" og menupunktet "Internetindstillinger".

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. 
Den dataansvarlige på www.wineandbarrels.com er Jakob Dau.

Ifm. EU-lovgivning om persondata (GDPR) har du en række eksplicitte rettigheder:


Artikel 15 GDPR – Ret til indsigt

Du har som den registrerede ret til at se de personoplysninger, som vi behandler om dig. Derudover har du ret til at modtage en række oplysninger om den eller de behandlinger vi foretager med dine personoplysninger. 

Artikel 16 GDPR – Ret til berigtigelse

Du har som den registrerede ret til at få urigtige (forkerte) personoplysninger om dig selv rettet. Herudover har du ret til at – under hensyntagen til formålene med en behandling – at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger

Artikel 17 GDPR – Ret til sletning

Retten til sletning indebærer, at en registreret – med visse undtagelser – har ret til at få slettet oplysninger om sig selv. Den registrerede har ret til at få sine personoplysninger slettet uden unødig forsinkelse, når ét af følgende forhold gør sig gældende:

  1. Hvis ikke det længere er nødvendigt for os at have oplysningerne om den registrerede af hensyn til de formål, hvormed vi indsamlede oplysningerne.

  2. Hvis vi har baseret din behandling på et samtykke, og den registrerede trækker nu sit samtykke tilbage, og vi har samtidig ikke en anden hjemmel for behandlingen.

  3. I det tilfælde, at vi behandler oplysningerne ulovligt (uden hjemmel i databeskyttelsesforordningens kapitel II)

  4. Hvis vi er forpligtet til at slette oplysningerne som følge af EU-lovgivning eller national lovgivning i en medlemsstat.

  5. Hvis vi er forpligtet til at slette oplysningerne som konsekvens af, at den registrerede udøver sin ret til indsigelse.

  6. Hvis vi er udbyder af en informationssamfundstjeneste (f.eks. et socialt netværk), og du har baseret din behandling af personoplysninger om en registreret på et samtykke givet af den registreredes forældremyndighedsindehavere, og den registrerede tilbagekalder nu selv samtykket efter at være fyldt 13 år

Artikel 18 GDPR – Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til i visse tilfælde at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, således at oplysningerne ikke må underlægges andre behandlinger end opbevaring. Den registrerede har ret til at få begrænset sine personoplysninger, når ét af følgende forhold gør sig gældende:

  1. Den registrerede bestrider rigtigheden af personoplysningerne. Vi skal i dette tilfælde begrænse behandlingen af oplysningerne i perioden indtil, vi har haft mulighed for at fastslå, om personoplysningerne er korrekte.

  2. Hvis vi behandler oplysningerne ulovligt, og den registrerede modsætter sig sletning af oplysningerne, men anmoder om begrænsning af anvendelsen. Den registrerede kan f.eks. foretrække begrænset behandling, hvis den registrerede ønsker, at det skal kunne dokumenteres, hvilke oplysninger, der har indgået i behandlingen af en sag.

  3. Hvis vi ikke længere har brug for personoplysningerne til en behandling, men de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

  4. Den registrerede har gjort indsigelse mod din behandling. Vi skal begrænse behandlingen af oplysningerne i den periode, hvor det kontrolleres, om vores legitime interesser går forud for den registreredes legitime interesser.

Artikel 20 GDPR – Ret til dataportabilitet

Retten til dataportabilitet indebærer for det første en ret for den registrerede til at modtage egne personoplysninger, som den registrerede har givet til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format til personlig brug uden hindring.
For det andet indebærer retten en mulighed for den registrerede til at overføre disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden. Personoplysningerne skal kunne flyttes, kopieres og overføres fra ét IT-miljø til et andet uden hindring, hvis det er teknisk muligt.

Artikel 21 GDPR – Ret til indsigelse

Retten til indsigelse indebærer, at den registrerede til enhver tid har ret til – af grunde, der vedrører den pågældendes særlige situation – at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af sine personoplysninger.
Hvis vi som dataansvarlig modtager en indsigelse fra den registrerede, vil vi derfor tage stilling til, om indsigelsen er berettiget, også selvom om vores behandling af oplysningerne i øvrigt er lovlig.

Du kan skrive til Jakob på: jakob@wineandbarrels.com.

Når du benytter Wineandbarrels.com, accepterer du, at vi benytter cookies. Vi benytter cookies til at holde styr på dine valg (fx hvilke varer der placeres i indkøbskurven). Derudover benytter vi cookies til at kunne målrette reklamer på eksterne platforme til dig. 
 
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 
 

 

Vær først i køen til eksklusiv information om nye produkter og attraktive tilbud!

 
Du kan sammenligne op til 3 produkter
Sammenlign
MAX 3 enheder
Antal flaskerAntal flasker
FlasketypeFlasketype
KølezonerKølezoner
Energi /kwhEnergi /kwh
PlaceringPlacering
Støjniveau (dB)Støjniveau (dB)
Antal hylderAntal hylder
HøjdeHøjde
BreddeBredde
DybdeDybde
Vendbar dørVendbar dør